ປະສົບການ Cloud Powered Clipboard ແນະນຳເມື່ອອັບເດດ Windows 10 ຕຸລາ 2018

ປະສົບການຄຼິບບອດໃໝ່ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄລາວ, ແນະນຳເມື່ອອັບເດດ Windows 10 ຕຸລາ 2018, ມາເບິ່ງປະສົບການຄລິບບອດໃໝ່ ແລະວິທີເປີດໃຊ້ການຊິ້ງຄລິບບອດໃນທົ່ວອຸປະກອນ.