ນີ້ແມ່ນ 5 ຜູ້ຈັດການລະຫັດຜ່ານທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ Windows 10 ໃນປີ 2022

ຜູ້ຈັດການລະຫັດຜ່ານສ້າງລະຫັດຜ່ານທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບທຸກໆບັນຊີແລະແອັບພລິເຄຊັນ, ຍັງເກັບຮັກສາລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານໃນແບບຟອມທີ່ຖືກເຂົ້າລະຫັດ. ທີ່ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ລວບລວມຕົວຈັດການລະຫັດຜ່ານທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບທ່ານ.